Historia


HUR DET HELA BÖRJADE


C.A. Paterson bildade tillsammans med några Göteborgsurmakare Göteborgs Urmakareförening år 1889. Tanken fanns på en liknande förening i hela landet. Tidigare fanns både Stockholms Urmakaresocietet, bildat 1857, och det år 1884 bildade Stockholms Urmakareförening.

 

Paterson registrerade urmakarna som en egen sektion på det stora industrimötet, och den 19 augusti 1891 samlades en samling intresserade urmakare under just det protokollförda namnet "Urmakare-sektionen".

Herr Patersson öppnade det historiska sammanträdet. J.G. Linderoth valdes till ordförande och Bror Ericsson till sekreterare.

Man beslöt att bjuda alla registrerade urmakare i landet till ett möte i Stockholm för att diskutera frågan om en rikssammanslutning.


Mötet i Stockholm hölls den 9 juli år 1892 och det kom att bli SUF:s födelsedag. Ett 40-tal urmakare kom från hela landet. J.G. Linderoth öppnade mötet och valdes även enhälligt till SUF:s förste ordförande.